Parent Teacher Conference Sign Ups

Parent Teacher Conference Sign Up Links

Preschool Mrs. Born

Kinder Mrs. Owen          Kinder Mrs. Fuller

1st Mr. Farnham          1st Mrs. Roldan          1st/2nd Ms. Bramhall

2nd Ms. Whitehouse          2nd Mrs. Salkind

3rd  Mrs. Fodera          3rd/4th  Mrs. Fink          4th Mrs. Sand

5th Mrs. Andujar          PE Mr. Warren          STEM Mrs. Matzen

Library/Technology Help: Ms. Weldon